4 Februari 2021 08:49

Alur Proses Pemilihan Penyedia, Format Permohonan Tender/Tender Cepat, Permohonan Pengadaan Langsung melalui UKPBJ, Format Permohonan e-purchasing,dan format permohonan personil pejabat pengadaan dapat diunduh melalui lampiran dibawah ini

Lampiran: